Přečtěte si několik rad k výběru materiálu a technologie pro izolaci podkroví.

Při stavbě domu hledáme v každé fázi ta nejlepší řešení. Izolace je jedním z klíčových prvků stavby, který rozhoduje o provozních nákladech a kvalitě a komfortu života v novém domě. Na co bychom si tedy měli dát pozor při výběru materiálu a technologie pro zateplení podkroví? A jaké výhody má polyuretanová pěna?

Když přemýšlíme o izolaci, správně předpokládáme, že dobrá izolace znamená nízkou spotřebu energie, a tedy nižší provozní náklady. Tím, že se soustředíme na náklady, často zapomínáme na další výhodu účinné izolace, kterou je chlad v létě, a tedy větší komfort bydlení. V tomto případě je jedním z klíčových prvků dobrá izolace podkroví. Dobře izolované podkroví udrží v horkých dnech nižší teplotu a výrazně zlepší životní úroveň po celé léto. Co tedy rozhoduje o kvalitě izolace?

Hlavními prvky ovlivňujícími účinnost izolace jsou materiál, vzduchotěsnost, tj. použitá technologie a kvalita provedení, a také případné změny parametrů izolace v průběhu času.

Účinná izolace podkroví

Čím (a jak) dobře izolovat podkroví?

Při výběru materiálu je třeba věnovat pozornost jeho izolačním parametrům a způsobu instalace. Z hlediska parametrů bude klíčová nízká tepelná vodivost λ a nízká nasákavost. Při zvažování volby technologie z hlediska způsobu instalace je třeba věnovat pozornost tomu, zda těsně vyplní všechny izolované prostory a zda dokáže zaručit instalaci, která eliminuje vznik tepelných mostů, tj. míst, kterými v zimě uniká nejvíce tepla nebo se k nim v létě nejvíce dostává.

Jedním z řešení, které všechny tyto prvky spojuje, jsou systémy stříkané polyuretanové pěny Crossin, které mají všechny vlastnosti požadované od moderních izolačních materiálů. Pěny Crossin zahrnují nízký součinitel tepelné vodivosti λ = 0,037,W/m2 a velmi nízkou nasákavost Wp = 0,85 kg/m2. Od roku 2021. požadavky na energetickou účinnost budov, pro střechy a podhledy ukládají hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,15 W/(m2K). Použitím pěny Crossin Attic Soft při nízké tloušťce izolace 25 cm lze dosáhnout hodnoty U 0,148 W/(m2K).

Další důležitou vlastností dobré izolace, která byla zmíněna výše, je vzduchotěsnost. Způsob, jakým je pěna aplikována, zajišťuje, že izolace je bezešvá, což i v případě složitých konstrukcí stoprocentně vylučuje možnost vzniku případných tepelných mostů.

Účinná izolace podkroví 2

Izolace z polyuretanové pěny na dlouhá léta

Při stavbě domu chceme, aby použité technologie dobře fungovaly po celou dobu životnosti domu. Špatná volba materiálu nebo technologie a případné chyby při montáži se obvykle neprojeví hned, ale až několik let po dokončení investice. Zde se opět projeví výhody izolačních pěn Crossin. Stříkaná polyuretanová pěna se trvale spojí s podkladem a je odolná proti skluzu a pohybu v průběhu let, aniž by ztratila své izolační vlastnosti.

Náklady na izolaci podkroví polyuretanovou pěnou

Volba typu materiálu při stavbě je také ekonomickou kalkulací. Celkové náklady na izolaci jsou tvořeny cenou materiálu, práce a času potřebného k jejímu provedení. Pokud zvolíte jiný kvalitní izolační materiál a přidáte práci dobrého montážního týmu, často zjistíte, že cena nástřiku polyuretanové pěny Crossin je srovnatelná nebo dokonce nižší. Bez ohledu na zvolený materiál je vždy lepší svěřit instalaci osvědčenému odborníkovi a při rozhodování se neřídit pouze cenou. Na trhu existuje mnoho firem zabývajících se tímto typem činnosti, ale ne všechny mají potřebné znalosti, vybavení a zkušenosti.

Při hledání zhotovitele je dobré se podívat, zda daný zhotovitel spolupracuje s některým z výrobců a zda má příslušný certifikát. To je případ výrobce izolací Crossin. Autorizovaní dodavatelé společnosti Crossin jsou neustále školeni a kontrolováni z hlediska kvality.