Znalostní báze

Jsou pur pěny nehořlavým materiálem?

Měkká pěna Crossin Attic je materiál zařazený do tzv. třídy hořlavosti E. samozhášivost. V nejběžnější kombinaci se sádrokartonem se příčka kvalifikuje jako nehořlavý materiál s vyšší třídou požární odolnosti B-s1, d0.

Praxe ukazuje, že v případě požáru těsnost izolace a odříznutí od kyslíku často zachránily dům před většími škodami.

Je polyuretanová pěna savá?

Polyuretanová pěna absorbuje vodu a vlhkost jako prakticky každý izolační materiál.
Pěna Crossin má jedny z nejlepších absorpčních parametrů na trhu, Wp ≤ 0,85 kg/m2. Takto dobrá hodnota tohoto parametru do značné míry omezuje možné ztráty izolace v případě pronikání vlhkosti do izolační vrstvy. Takto dobrá hodnota tohoto parametru do značné míry omezuje případné ztráty izolace v případě pronikání vlhkosti do izolační vrstvy.

Další důležitou vlastností materiálu je, že po vysušení neztrácí své původní vlastnosti.

Je polyuretanová pěna parotěsná?

Polyuretanová pěna není parotěsná. Pěna je prodyšný materiál a zároveň je vysoce větruodolná ve srovnání s tradičními materiály. Tato vlastnost materiálu snižuje pohyb vzduchu v podkroví, a tím zvyšuje izolaci.

Součinitel difuzního odporu vodní páry pro pěnu Crossin Attic Soft je: μ = 3, takže vodní pára proniká izolační vrstvou.

Je polyuretanová pěna škodlivá?

Polyuretanová pěna není po nástřiku škodlivá. Po odplynění materiálu a vyvětrání prostor je pěna pro životní prostředí inertní. Nevylučuje zápach a nezpůsobuje alergie. Pěna Crossin Attic Soft má navíc test potvrzující nepřítomnost plísní a hub.

Polyuretanové pěny jsou v našem životě přítomny již dlouho, i když si to ne vždy uvědomujeme. Používají se v čalouněném nábytku, polštářích, sedadlech, v automobilovém průmyslu v sedadlech, opěrkách hlavy nebo palubních deskách.

Na jaké podklady lze použít nástřik otevřenou pěnou PUR?

V současné době se nejčastěji používá nástřik na paropropustnou membránu nebo lepenku. To se týká především izolace podkroví. Minimální teplota podkladu je v tomto případě 10 ºC. Dalšími materiály používanými ve stavebnictví, které se díky dobré přilnavosti dobře osvědčují při nástřiku otevřenou pěnou, jsou: sádrokarton (nástřik na příčky) a beton (nástřik na stropy).

DŮLEŽITÉ: Není přípustné nanášet přímo na dlaždice.

Zobacz więcej