Stoupající náklady na palivo, pravidelné zvyšování cen elektřiny nebo touha žít v souladu s přírodou – důvody pro provedení tepelné modernizace domu jsou mnohé a každý z nich je správný. Účinná tepelná izolace zvyšuje komfort budovy a měřitelně snižuje náklady na vytápění a spotřebu energie.

Zvažujete investici do tepelné modernizace budovy a chcete se o ní dozvědět více? Nebo jen přemýšlíte, zda má takový krok smysl? Pokud ano, tento článek je určen právě vám. Získáte zde rady od odborníků a odpovědi na klíčové otázky týkající se realizace projektů termomodernizace.

Zjistěte, jak postupovat krok za krokem při provádění projektu modernizace tepelné techniky a kde získat finanční prostředky.

Modernizace tepelné techniky – komplexní přístup!

Mnoho lidí mylně spojuje termomodernizaci pouze s izolací stěn a střechy. Tento pojem však zahrnuje širokou škálu činností, jako jsou:

  • Tepelná izolace budovy,
  • Instalace nových okenních a dveřních rámu,
  • Nahrazení zdrojů tepla účinnými a ekologickými,
  • Investice do obnovitelných zdrojů energie.

Tyto čtyři pilíře úspěšné modernizace tepelné techniky by měly být součástí komplexního modernizačního projektu. To vám umožní plně využít všech výhod, které přináší modernizace domu, jako jsou:

  • Snížení spotřeby energie potřebné k vytápění domu a ohřevu vody,
  • Zabránění úniku tepla z budovy netěsnými příčkami,
  • Snížení spotřeby elektřiny investicemi do obnovitelných zdrojů energie,
  • Snížení emisí skleníkových plynů do atmosféry,
  • Nižší náklady na údržbu bydlení.

Zateplení domu – základní krok pro každý projekt modernizace tepelné techniky

Instalace izolačních materiálů na plášť budovy by měla být prvním krokem při investici do tepelné modernizace domu. Správně zvolená tepelná izolace brání úniku tepla v zimě a chrání budovu před přehříváním v letních měsících. Zateplení stěn a střechy by mělo být provedeno před výměnou zdroje tepla – zateplený dům má mnohem nižší energetickou náročnost, což umožňuje zvolit úspornější topný systém.

Izolace podkroví – snížení tepelných ztrát až o 30 %

Podkroví je místem, kde mohou tepelné ztráty dosahovat až 30 %. Dobře izolované podkroví šetří peníze a zabraňuje přehřívání místností v létě. Je důležité vybrat správný materiál a technologii, aby byly odstraněny tepelné mosty a zajistěna těsnost po celou dobu životnosti domu. Stříkaná PUR pěna je technologie, která splňuje všechny tyto požadavky. Více o izolaci podkroví PUR pěnou najdete v článku: „Izolace podkroví bez tepelných mostů“

Výměna oken a dveří – důležitá součást modernizace budovy

Jedním z nejvýznamnějších problémů spojených s účinnou izolací každé budovy jsou tepelné mosty, tj. místa, kudy uniká ohřátý vzduch z místností. Často se nacházejí v okolí dveří a oken, zejména pokud jsou dřevěné konstrukce zastaralé a nevyhovují současným tepelným normám. Proto je výměna oken a dveří nezbytnou podmínkou pro dosažení maximální energetické účinnosti budovy.

Modernizace topného systému a rozvodů tepla

Teprve po zateplení domu a výměně oken a dveří by měla proběhnout další fáze tepelné modernizace, kterou je výměna starého, neefektivního topného systému za moderní, energeticky účinný a ekologicky šetrný způsob vytápění. Kromě toho, že staré topné systémy vypouštějí do ovzduší mnoho škodlivých látek, jsou také energeticky neefektivní a způsobují významné tepelné ztráty. Proto je vhodné nahradit staré pece moderními plynovými kameny nebo tepelnými čerpadly, které jsou nyní nejekologičtějšími typy topných zařízení.

Však výměna topných zařízení nestačí – stejně důležité je zajistit účinné rozvody tepla v budově. Proto se doporučuje vyměnit zastaralá oběhová čerpadla za moderní, která spotřebovávají méně energie. Důležité je také nainstalovat termostatické ventily na radiátory, což snižuje ztráty v otopné soustavě a dále snižuje náklady na vytápění.

Investice do obnovitelných zdrojů energie

Po dokončení projektu termomodernizace můžete zvážit instalaci domácího fotovoltaického systému, solárních kolektorů nebo mechanického větrání s rekuperací tepla. Díky využití energie z obnovitelných zdrojů se váš dům stane plně energeticky úsporným, a rostoucí ceny elektřiny už nebudou zdrojem obav.

Termomodernizace s finanční podporou

Ti, kdo se rozhodnou provést projekt modernizace tepelné techniky, mohou využít programy, které snižují náklady a zkracují dobu návratnosti investic. V rámci programu Nová Zelená Úsporám mohou majitelé a spoluvlastníci rodinných domů získat finanční podporu na termomodernizaci.

Další informace o programech finanční podpory na termomodernizaci naleznete v našem článku Nová Zelená Úsporám.

Shrnutí

Věříme, že po přečtení tohoto článku máte lepší představu o tom, co tepelná modernizace obnáší, proč se vyplatí a jak získat podporu pro zlepšení energetické účinnosti vaší budovy. Je na čase jednat! Proveďte energetický audit a zažádejte o finanční prostředky na svou investici. Využijte bezplatné konzultace s autorizovanými dodavateli Crossin.

Odborníci z Crossin vám pomohou najít řešení pro termomodernizaci podkroví, stropů a vnitřních příček. Stačí vyplnit kontaktní formulář na webových stránkách crossin.cz.