Při výběru materiálu pro stavbu se obvykle řídíme jeho výkonem a cenou. Ale věnujeme vždy pozornost původu výrobku a jeho povolení k uvedení na trh? Základem správného výběru je řádná dokumentace potvrzující bezpečnost a kvalitu výrobku.

Při stavbě domu hledáme ty nejlepší materiály. Patří mezi ně ty, které můžeme v průběhu času měnit, jako jsou podlahy nebo obklady, a ty, které nevyměníme vůbec nebo by jejich výměna stála obrovské peníze. Patří mezi ně izolace základů, stěn nebo podkroví. Co byste tedy měli při rozhodování zvážit?

Označení CE

Označení CE udává, zda byl výrobek testován a zda splňuje požadavky EU na bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí. Označení je vyžadováno u výrobků vyráběných po celém světě a prodávaných v EU. Ve stavebnictví znamená, že výrobek splňuje tzv. harmonizované normy, tj. normy, které definují provozní vlastnosti výrobku.

Při nákupu výrobku pro stavebnictví je proto důležité zkontrolovat, zda má označení CE a prohlášení o vlastnostech.

Dokumentace v oblasti polyuretanových izolací

Při výběru pur stříkací pěny pro izolaci je stejně jako u jiných stavebních výrobků důležité vyžádat si od dodavatele prohlášení o vlastnostech, které potvrzuje její parametry a shodu CE. Na trhu je mnoho firem nabízejících pěnové izolace, ale ne všechny používají certifikované výrobky. Často je cena provedení způsobena použitím levnějších systémů a samozřejmě menšími zkušenostmi, a tedy i kvalitou provedení. Proto se nebojte zeptat zhotovitele na dokumentaci k výrobku a na jeho znalosti a zkušenosti.

Profesionální dodavatelé

Profesionální a odpovědní dodavatelé používají pouze schválené materiály s příslušnou dokumentací. Autorizovaní dodavatelé Crossin používají výrobky, které byly testovány a mají veškerou potřebnou dokumentaci, jako je prohlášení o shodě nebo hygienický certifikát.