Program Nová Zelená Úsporám nabízí možnost získání finanční podpory pro projekty, které snižují spotřebu energie v budovách. V rámci tohoto programu se příjemci často zabývají pracemi na modernizaci tepelné izolace, výměnou dveří a oken a modernizací zdroje tepla.

Program Nová Zelená Úsporám zahrnuje několik aktivit:

  • Zlepšení izolace rodinných domů a bytových budov, jako je izolace podkroví, fasád, střechy, stropu a výměna oken a dveří.
  • Výstavbu nových rodinných domů a bytů splňujících standard pasivního domu (tzv. pasivní domy).
  • Nákup nemovitostí s velmi nízkou spotřebou energie.
  • Instalaci fotovoltaických systémů.
  • Nahrazení neekologických zdrojů tepla tepelnými čerpadly nebo zdroji biomasy.
  • Investice do nádrží na dešťovou vodu a využívání odpadních vod.
  • Montáž systémů řízeného větrání s rekuperací tepla (CHR).

Program Nová Zelená Úsporám je dostupný jak pro jednotlivce, tak i pro firmy.

Výše dotace v rámci programu Nová Zelená Úsporám závisí na velikosti investice a dosažených úsporách energie. Obvykle činí až 50 % celkových nákladů na projekt (nebo dokonce až 60 % v případě dotací na kotle pro domácnosti s nižšími příjmy).

Žádosti o podporu lze podávat online na adrese www.novazelenausporam.cz. V případě dotazů týkajících se programu můžete kontaktovat krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky.

Program Nová Zelená Úsporám LIGHT

Grantový program Nová Zelená Úsporám LIGHT je určen pro důchodce a osoby pobírající příspěvek na bydlení. Jeho cílem je umožnit těmto skupinám rychlé zateplení svých nemovitostí bez nutnosti dalších dotací a tím i úsporu na nákladech za energie.

Kdo může využít program Nová Zelená Úsporám LIGHT?

Dotace v rámci programu Nová Zelená Úsporám LIGHT mohou získat vlastníci a spoluvlastníci rodinných domů, kteří jsou důchodci nebo pobírají příspěvek na bydlení. Podmínkou je, aby dům patřil žadateli a byl jeho trvalým bydlištěm nejméně od 12. září 2022.

Pro doložení nízkých příjmů stačí předložit aktuální potvrzení o důchodu nebo rozhodnutí o příspěvku na bydlení za období od 12. září 2022 do data podání žádosti.

Nový program Nová Zelená Úsporám – „Oprav dům po babičce“

Nový program „Oprav dům po babičce“ umožňuje získat zálohu před zahájením projektu tepelné modernizace budovy.

Kdo může žádat o grant z programu „Oprav dům po babičce“?

Program je dostupný pro majitele domů, kteří v nich mají trvalý pobyt. Mohou jej využít pracující lidé, včetně zaměstnanců, zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných, pracujících důchodců, studentů a rodičů na mateřské dovolené. Dotace v rámci tohoto programu jsou určeny pouze pro fyzické osoby, které nejsou živnostníky.

Na jaké projekty renovace lze získat dotace v rámci programu „Oprav dům po babičce“?

Pro získání zálohové dotace v rámci programu „Oprav dům po babičce“ je nutné provést zateplení budovy, aby byly dosaženy určité úspory energie. Žadatelé mohou také požádat o finanční podporu pro další energeticky úsporná opatření, jako je instalace fotovoltaiky, výměna zdroje tepla, ohřev vody, využití dešťové vody, dobíjecí místa pro elektromobily a další.

Dotace v rámci programu „Oprav dům po babičce“ mohou pokrýt 50 % způsobilých nákladů, přičemž na zateplení je k dispozici maximálně 1 milion Kč. Navíc, žadatelé mohou získat rodinný bonus ve výši 50 000 Kč za každé nezaopatřené dítě. Domácnosti z vybraných krajů a státem podporovaných obcí mohou navíc získat bonus ve výši 10 % z celkové výše dotace. Žadatelé, kteří žádají o dotaci na více různých energeticky úsporných aktivit, mohou získat také kombinovaný bonus ve výši 10 000 Kč za každou kombinaci.