Politika Soukromí

I. SERVIS
Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky pod doménou crossin.pcc.eu.

II. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je společnost PCC Prodex Sp. z o.o. se sídlem v Brzegu Dolném (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny), číslo KRS 0000024928 Okresní soud pro Vratislav-Fabrycznu ve Vratislavi, IX. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, NIP 522-18-03-295, REGON 012290187, základní kapitál 50 000 PLN, splacený kapitál 50 000 PLN.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem: odo.prodex@pcc.eu.

Správce prohlašuje, že věnuje zvláštní péči ochraně zájmů subjektů údajů, a zejména zajišťuje, aby:

 1. zpracovává osobní údaje zákonným, korektním a transparentním způsobem;
 2. shromažďuje osobní údaje pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je nezpracovává způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 3. Osobní údaje jsou přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 4. Osobní údaje jsou správné a v případě potřeby aktualizované;
 5. uchovává osobní údaje ve formě, která umožňuje identifikaci subjektu údajů, po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 6. zpracovává osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající bezpečnost, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatření.

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje může Správce zpracovávat mimo jiné pro tyto účely:

 1. komunikaci a odpověď na zprávu. Základem pro zpracování vašich osobních údajů je oprávněný zájem správce nebo třetí strany, např.: navázání kontaktu s vámi, náš marketing nebo partneři, včetně skupiny PCC.
 2. uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb nebo kupní smlouvy – základem pro zpracování je zde nutnost uzavření smlouvy;
 3. přímý marketing produktů a služeb Správce a subjektů skupiny PCC – dokud nevznesete námitku proti zpracování Vašich údajů pro tento účel nebo neodvoláte svůj souhlas – základem zpracování je zde naplnění oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany nebo souhlas;
 4. plnění zákonných povinností Správce (např. daňových, účetních, vyřizování stížností) – po dobu trvání těchto povinností nebo po dobu nezbytnou k prokázání splnění těchto povinností orgánům oprávněným ke kontrole v tomto ohledu – důvodem zpracování je zákonná povinnost Správce;
 5. určení, obhajoba a uplatnění nároků – po dobu, po kterou se nároky (např. ze smluv) promlčují, nebo po dobu případného řízení – základem pro zpracování je zde oprávněný zájem nebo právní povinnost správce.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale může být nezbytné například pro uzavření nebo plnění smlouvy nebo pro odpověď na dotaz či korespondenci.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo jej kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

IV. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje mohou být zpřístupněny externím subjektům pouze v mezích zákona, za účelem a v rozsahu nezbytném mimo jiné pro účely zpracování údajů. pro řádné plnění kupní smlouvy nebo servisní smlouvy.
 2. Správce může pověřit zpracováním osobních údajů třetí osoby za účelem provádění činností souvisejících s výkonem své činnosti, jakož i za účelem uplatnění nebo ochrany před nároky souvisejícími s využíváním jeho služeb nebo produktů. Těmito subjekty mohou být:
 1. externí poradenské firmy (včetně právních, auditorských, daňových, marketingových a účetních služeb);
 2. externí IT specialisté;
 3. subjekty, které pomáhají správci při vyřizování korespondence;
 4. kurýři – v případě korespondence nebo kurýrních zásilek;
 5. provozovatelé internetových plateb nebo banky – v případě finančního zúčtování;
 6. subjekty spolupracující se správcem v rámci prodejních služeb;
 7. a další subjekty ve skupině PCC, které pro správce vykonávají některé z výše uvedených služeb.

V. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V každém případě má subjekt údajů právo na:

 1. přístup k osobním údajům (včetně například získání informací o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány),
 2. požádat o opravu a omezení zpracování osobních údajů (např. pokud jsou nesprávné);
 3. vymazání osobních údajů (např. pokud byly zpracovány protiprávně);
 4. předat osobní údaje, které poskytl správci a které jsou zpracovávány automatizovanými prostředky a zpracování je založeno na souhlasu nebo na smluvním základě, např. jinému správci;
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, včetně zejména zpracování pro marketingové účely;
 6. podat stížnost u orgánu příslušného pro ochranu osobních údajů.

VI. COOKIES
Správce používá soubory cookie (malé textové soubory, tzv. „cookies“), které se ukládají do koncových zařízení uživatelů za účelem získání údajů o používání webových stránek uživateli.

Umožňují to mimo jiné soubory cookie:

 1. zachování relace uživatele po přihlášení, aby nebylo nutné se na každé podstránce Webových stránek přihlašovat zvlášť;
 2. přizpůsobit obsah webových stránek potřebám a zájmům uživatelů;
 3. sestavování statistik o návštěvách webových stránek;
 4. vytváření online průzkumů a jejich zabezpečení proti vícenásobnému hlasování stejných osob.

Informace získané prostřednictvím souborů cookie zahrnují mimo jiné. název poskytovatele internetových služeb, IP adresu uživatelů, zemi původu, ze které se uživatelé připojují k webu.

Webové stránky používají dva hlavní typy souborů cookie: „soubory cookie relace“ a „trvalé soubory cookie“ (trvalé soubory cookie). „Relační“ soubory cookie jsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení uživatele, dokud se uživatel neodhlásí, neopustí webové stránky nebo nevypne software (webový prohlížeč). „Trvalé“ soubory cookie se ukládají v koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo dokud je uživatel nesmaže.

V mnoha případech software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) standardně umožňuje ukládání souborů cookie na koncovém zařízení uživatele. Uživatel může soubory cookie uložené v jeho koncovém zařízení kdykoli vymazat nebo jejich ukládání zablokovat v nastavení svého internetového prohlížeče (včetně mobilního telefonu nebo jiného zařízení umožňujícího přístup k internetu). Další informace o souborech cookie naleznete v části „Nápověda“ v nabídce prohlížeče.

Správce upozorňuje, že omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.

Správce používá na svých webových stránkách službu společnosti Google:

1. Google Analytics – služba, která umožňuje shromažďovat údaje za účelem analýzy statistik návštěvníků webových stránek. Podrobné informace o tom, jak Google Analytics zpracovává vaše údaje, najdete na adrese: INFORMACE O SLUŽBĚ ANALYTICS NALEZNETE NA ADRESE: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Uživatel může zabránit shromažďování svých údajů instalací doplňku prohlížeče, který blokuje přenos dat do služby Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

2. Google reCAPTCHA – služba, která umožňuje po chování uživatele zkontrolovat, zda údaje na stránce (např. formuláři) zadal člověk nebo automat. Analýza probíhá automaticky na pozadí při otevření webové stránky, aniž by o tom byl uživatel informován. V rámci analýzy mechanismus zohledňuje různé typy informací (např. IP adresu, pohyby myší, čas strávený na webu) a shromážděné údaje jsou odesílány společnosti Google. Další informace o službě Google reCAPTCHA naleznete na adrese: https: //www.google.com/recaptcha/intro/v3.html.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů a shromažďování údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

VII. REVIZE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů může Správce změnit zveřejněním nové verze na Webových stránkách.

Tato verze Zásad ochrany osobních údajů je platná od 25.05.2018.