Privatumo politika

I. PASLAUGOS
Ši privatumo politika taikoma interneto svetainei, kurios domenas yra crossin.pcc.eu.

II. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS
Asmens duomenų valdytojas yra PCC Prodex Sp. z o.o., kurios registruota buveinė yra Brzeg Dolny (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny), KRS numeris 0000024928 Vroclavo-Fabryczna apylinkės teismas Vroclave, Nacionalinio teismų registro IX ūkio skyrius, NIP 522-18-03-295, REGON 012290187, įstatinis kapitalas 50 000 PLN, apmokėtas kapitalas 50 000 PLN.

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu: odo.prodex@pcc.eu.

Duomenų valdytojas pareiškia, kad jis ypatingai rūpinasi duomenų subjektų interesų apsauga, ir visų pirma užtikrina, kad:

 1. teisėtai, sąžiningai ir skaidriai tvarko Asmens duomenis;
 2. renka Asmens duomenis konkrečiais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau jų netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 3. Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kokių reikia tikslams, dėl kurių jie tvarkomi;
 4. Asmens duomenys yra teisingi ir prireikus atnaujinami;
 5. saugo asmens duomenis tokia forma, kad duomenų subjektą būtų galima identifikuoti ne ilgiau, nei to reikia tikslams, dėl kurių jie tvarkomi;
 6. tvarko asmens duomenis taip, kad būtų užtikrintas tinkamas saugumas, įskaitant apsaugą nuo neleistino ar neteisėto tvarkymo ir nuo atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, taikant tinkamas technines ar organizacines priemones.

III. TVARKYMO TIKSLAS
Asmens duomenis Administratorius gali tvarkyti, be kita ko, šiais tikslais:

 1. bendravimą ir atsakyti į žinutę. Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesas, pvz., susisiekti su jumis, mūsų rinkodara arba partneriais, įskaitant PCC grupę.
 2. paslaugų ar pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas – šiuo atveju duomenų tvarkymo pagrindas yra būtinybė sudaryti sutartį;
 3. tiesioginė rinkodara, susijusi su Administratoriaus ir PCC grupės subjektų produktais ir paslaugomis – kol neprieštaraujate, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu, arba neatšaukėte savo sutikimo – duomenų tvarkymo pagrindas yra Administratoriaus arba trečiosios šalies teisėtų interesų tenkinimas arba sutikimas;
 4. siekiant įvykdyti Administratoriaus teisines prievoles (pvz., mokesčių, apskaitos, skundų nagrinėjimo) – šių prievolių vykdymo laikotarpiu arba laikotarpiu, būtinu siekiant įrodyti šių prievolių įvykdymą institucijoms, turinčioms teisę atlikti kontrolę šiuo atžvilgiu – duomenų tvarkymo pagrindas yra teisinė prievolė, tenkanti Administratoriui;
 5. pretenzijų pareiškimas, gynyba ir tvirtinimas – laikotarpiu, kuriam sueina pretenzijų (pvz., kylančių iš sutarčių) senaties terminas, arba galimos bylos nagrinėjimo laikotarpiu – duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas arba teisinė prievolė, tenkanti duomenų valdytojui.

Asmens duomenys teikiami savanoriškai, tačiau jų gali prireikti, pavyzdžiui, norint sudaryti ar vykdyti sutartį, atsakyti į užklausą arba susirašinėti.

Jei Asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, turite teisę bet kada jį atšaukti, nedarant poveikio duomenų tvarkymo, kuris buvo atliktas remiantis sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

IV. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

 1. Asmens duomenys išorės šalims gali būti atskleidžiami tik laikantis teisės aktuose nustatytų apribojimų, tik tuo tikslu ir tiek, kiek tai būtina, inter alia, duomenų tvarkymo tikslais. tinkamai vykdyti Pardavimo sutartį arba Paslaugų sutartį.
 2. Administratorius gali patikėti tvarkyti Asmens duomenis trečiosioms šalims, kad jos galėtų vykdyti veiklą, susijusią su jo verslo vykdymu, taip pat kad galėtų pareikšti pretenzijas, susijusias su naudojimusi jo paslaugomis ar produktais, arba apsisaugoti nuo jų. Šie subjektai gali būti:
 1. išorės konsultacinės įmonės (įskaitant teisines, audito, mokesčių, rinkodaros ir apskaitos paslaugas);
 2. išorės IT specialistai;
 3. subjektai, padedantys administratoriui tvarkyti korespondenciją;
 4. kurjeriai – korespondencijos ar kurjerių siuntų atveju;
 5. internetinių mokėjimų operatoriai arba bankai – finansinių atsiskaitymų atveju;
 6. subjektai, bendradarbiaujantys su administratoriumi teikiant pardavimo paslaugas;
 7. ir kiti PCC grupei priklausantys subjektai, kurie administratoriui teikia kai kurias iš pirmiau nurodytų paslaugų.

V. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Bet kuriuo atveju duomenų subjektas turi teisę:

 1. susipažinti su Asmens duomenimis (įskaitant, pavyzdžiui, informacijos apie tai, kokie Asmens duomenys tvarkomi, gavimą),
 2. prašyti ištaisyti ir apriboti Asmens duomenų tvarkymą (pvz., jei jie neteisingi);
 3. ištrinti Asmens duomenis (pvz., jei jie buvo tvarkomi neteisėtai);
 4. perduoti asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui ir kurie yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, o tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi, pvz., kitam duomenų valdytojui;
 5. nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu, nes tai būtina duomenų valdytojo arba trečiosios šalies teisėtų interesų tikslais, įskaitant visų pirma duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais;
 6. pateikti skundą už asmens duomenų apsaugą atsakingai institucijai.

VI. COOKIES
Administratorius naudoja slapukus (mažus tekstinius failus, vadinamuosius „slapukus”), kurie saugomi Vartotojų galinėje įrangoje, kad gautų duomenis apie Vartotojų naudojimąsi Svetaine.

Be kita ko, tai leidžia slapukai:

 1. išlaikyti Vartotojo sesiją po prisijungimo, kad nereikėtų atskirai prisijungti kiekviename Svetainės tinklalapyje;
 2. pritaikyti Svetainės turinį prie Vartotojų poreikių ir interesų;
 3. rinkti statistinius duomenis apie apsilankymus Svetainėje;
 4. kurti internetines apklausas ir apsaugoti jas nuo daugkartinio tų pačių žmonių balsavimo.

Slapukų pagalba gaunama informacija, be kita ko, apima. interneto paslaugų teikėjo pavadinimą, naudotojų IP adresą, kilmės šalį, iš kurios naudotojai jungiasi prie svetainės.

Svetainėje naudojami dviejų pagrindinių tipų slapukai: „sesijos slapukai” ir „nuolatiniai slapukai” (nuolatiniai slapukai). „Sesijos” slapukai – tai laikini failai, kurie saugomi Vartotojo galinėje įrangoje tol, kol Vartotojas atsijungia, išeina iš svetainės arba išjungia programinę įrangą (interneto naršyklę). „Nuolatiniai” slapukai saugomi Vartotojo galinėje įrangoje slapukų parametruose nurodytą laiką arba tol, kol Vartotojas juos ištrina.

Daugeliu atvejų interneto naršymo programinė įranga (interneto naršyklė) pagal nutylėjimą leidžia saugoti slapukus Vartotojo galiniame įrenginyje. Vartotojas gali bet kada ištrinti savo galiniame įrenginyje saugomus slapukus arba užblokuoti jų talpinimą savo interneto naršyklės nustatymuose (įskaitant mobilųjį telefoną ar kitą įrenginį, leidžiantį naudotis internetu). Daugiau informacijos apie slapukus rasite naršyklės meniu skyriuje „Pagalba”.

Administratorius informuoja, kad slapukų naudojimo apribojimai gali turėti įtakos kai kurioms Svetainės funkcijoms.

Administratorius savo svetainėje naudoja „Google” paslaugą:

1. „Google Analytics” – paslauga, leidžianti rinkti duomenis svetainės lankytojų statistikos analizei. Išsamią informaciją apie tai, kaip „Google Analytics” apdoroja jūsų duomenis, rasite adresu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Vartotojas gali užkirsti kelią savo duomenų rinkimui įdiegdamas naršyklės priedą, kuris blokuoja duomenų perdavimą „Google Analytics”: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

2. „Google reCAPTCHA” – paslauga, leidžianti patikrinti, ar duomenis puslapyje (pvz., formoje) įvedė žmogus, ar automatas. Analizė atliekama fone automatiškai, kai atidaroma svetainė, neinformuojant naudotojo. Atliekant analizę mechanizmas atsižvelgia į įvairių tipų informaciją (pvz., IP adresą, pelės judesius, svetainėje praleistą laiką), o surinkti duomenys siunčiami „Google”. Daugiau informacijos apie „Google reCAPTCHA” rasite adresu: https: //www.google.com/recaptcha/intro/v3.html.

Daugiau informacijos apie „Google” privatumo politiką ir duomenų rinkimą rasite adresu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

VII. PRIVATUMO POLITIKOS PERŽIŪRA

Administratorius gali iš dalies pakeisti šią privatumo politiką, paskelbdamas naują jos versiją Svetainėje.

Ši privatumo politikos versija galioja nuo 2018 05 25.