Na podzim, jakmile je dokončena hrubá stavba domu (tj. když má dům okna, dveře a střechu), se práce na izolaci obvykle odkládají na jaro. S rozvojem technologií ve stavebnictví však mnoho stavebníků zvažuje, zda práce neurychlit a nezateplit dům v zimě. Někdy se také stává, že zateplovací práce musíme dokončit, když teplota klesne pod +5 °C. Co v takové situaci dělat?

Zda zateplovat budovu v zimě

Při zateplování vnějšího pláště budovy tzv. lehkou mokrou metodou lze izolační práce provádět pouze tehdy, když teplota vzduchu a země neklesne pod nulu. Při zateplování exteriéru budovy tzv. metodou „light-wet“ lze izolační práce provádět pouze tehdy, když teplota vzduchu a země neklesne pod nulu, a to nejlépe při teplotě mezi +5 a +25 °C. Což je důvod, proč nejčastěji doporučujeme odložit zateplovací práce až na jaro. Proč?

Za prvé, většina lepicích malt a omítek se musí míchat s vodou a mráz ztěžuje tuhnutí těchto směsí. Zadruhé je v těchto nepříznivých podmínkách velmi obtížné správně provést výztužnou nebo dokončovací vrstvu. I když jsou izolační práce provedeny navzdory nepříznivým povětrnostním podmínkám, na jaře se často objeví četné vady a nedostatky, které je třeba opravit.

Někdy však potřebujeme zateplit budovu, i když teplota klesne pod +5 °C. V takové situaci je třeba použít materiály s vhodnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi, speciálně určené pro práci při nízkých teplotách. Musíme věnovat pozornost výrobcem udávanému teplotnímu rozsahu, ve kterém můžeme konkrétní materiály použít, zejména proto, že rozdíl mezi standardním a „zimním“ výrobkem spočívá nejčastěji ve snížení teploty jeho aplikace na 0 °C . Všimněte si, že tento rozsah platí jak v době pokládky, tak i několik hodin po ní. To znamená, že bychom neměli provádět izolační práce na konci dne, kdy teplota může klesnout pod 0 °C. Současně je třeba dodržovat tzv. „zimní“ materiály zároveň obvykle rychleji odolávají srážkám a vyžadují kratší technologické přestávky mezi jednotlivými operacemi.

Velký význam má také odpovídající ochrana fasády během izolačních prací a po nich. Toho lze dosáhnout použitím sítí nebo plachet na lešení, které zakryjí stěny. V některých situacích může být nutné ohřívat vzduch v prostoru lešení pomocí ohřívačů. Po dokončení prací musí stěny zůstat zakryté buď plachtami, nebo plastovými fóliemi, aby byla čerstvá omítka a malta chráněna před mrazem.

Při zateplování budov metodou lehkého vysoušení lze pracovat i při teplotách pod bodem mrazu. V této situaci pokles teploty nepřeruší práce, pokud neklesne pod úroveň přijatelnou pro zhotovitele. Izolace se zde připevňuje mechanicky a fasádní obklad se přibíjí, zavěšuje nebo přišroubovává.

I v této situaci je však důležité pamatovat na správné skladování všech izolačních materiálů a jejich ochranu před vlhkostí, která výrazně snižuje izolační vlastnosti izolačních systémů. Kromě toho je třeba každou fázi prací chránit před sněhem, deštěm nebo rosou, aby se vlhkost nedostala mezi jednotlivé vrstvy izolace.

Jaké podmínky musí být splněny, aby bylo možné budovu v zimě zateplit?

V některých případech nemáme jinou možnost než provést izolaci stěn v zimě. Vliv povětrnostních podmínek na fyzikální a chemické vlastnosti stavebních materiálů je nepopiratelný. Snížení teploty a zvýšení vlhkosti vzduchu přímo ovlivňují proces tuhnutí malt a omítek, výrazně jej prodlužují a často i znemožňují.

Při rozhodování o provádění vnějších izolačních prací v zimním období je třeba dbát na opatrnost:

  • použijte vhodné materiály určené pro použití při nižších teplotách;
  • pracujte pouze za teplotních podmínek doporučených výrobci stavebních materiálů;
  • vybrat izolační materiály s nízkou nasákavostí (např. Polyuretanové desky Crossin® Insulations,);
  • zajistit vhodné skladovací podmínky pro lepidla, omítky, malty a izolační materiály;
  • zajistit, aby zateplovaný povrch a dokončená fasáda byly chráněny před nepříznivými povětrnostními podmínkami.

Zimní izolace uvnitř budovy

Když je budova uvedena do stavu pláště budovy, mohou být veškeré práce na zateplení interiéru prováděny za chladného počasí, včetně:

  • izolovat půdní šikminy;
  • instalace izolace na betonové podlahy a mezi trámy dřevěných podlah;
  • izolovat stěny zevnitř;
  • izolovat podlahy;
  • provést zvukovou izolaci ve vnitřních rámových stěnách.

I při práci v interiéru je třeba dbát na správné skladování stavebních materiálů a jejich ochranu před vlhkostí. V závislosti na účelu a použití izolace se vyplatí zvolit správný způsob izolace. Nejrychlejší a nejúčinnější metodou izolace střechy nebo podkroví bude izolace z polyuretanové stříkané pěny. Použitím systémů stříkané pěny s otevřenými buňkami, jako je Crossin® Attic Soft, můžete zajistit tepelnou i zvukovou izolaci podkroví. Pokud jsou interiéry vytápěné, lze navíc provést i dokončovací práce – omítky, podlahy na terénu, stěrkování a štukování.