Czy termomodernizacja budynku wymaga pozwolenia na budowę?

Zgodnie z prawem budowlanym, pozwolenia wymagają jedynie roboty budowlane prowadzone w związku z ociepleniem budynku o wysokości powyżej 25 metrów. W przypadku termomodernizacji niższych obiektów (6-25 m), wystarczy zgłosić prace budowlane w starostwie powiatowym. Jeśli chcemy docieplić budynek niższy niż 6 metrów, nie trzeba przejmować się żadnymi formalnościami.