Termomodernizacja domu to duże wyzwanie. Termomodernizacja wiąże się z jednoczesnym mieszkaniem i remontowaniem budynku, w którym żyjemy. Ważne aby cała inwestycja przebiegała szybko, jak najmniej ingerując w codzienne życie. Drugim, najważniejszym elementem jest podjęcie właściwych decyzji w zakresie wyboru materiałów i technologii, aby całe przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji było skuteczne.

Poddasze to najczęściej modernizowana część domu w zakresie poprawy efektywności cieplnej. Nie bez przyczyny. Poddasze może być przyczyną utraty nawet 30% ciepła. Dobrze zaizolowane poddasze ma zatem duży wpływ na oszczędności zimą i podniesienie komfortu poprzez utrzymanie chłodu latem.

Eliminacja mostków termicznych

Podczas termomodernizacji poddasza często spotyka się trudności z dostępem czy też konstrukcjami, które trudno już zmienić lub poprawić. Zwłaszcza przy skomplikowanych konstrukcjach dachu – łączenia izolacji ze ścianami, murłatą czy krokwiami zawsze mogą być miejscami powstawania przerw w izolacji. Dobrze wykonana warstwa ocieplenia powinna przede wszystkim eliminować mostki termiczne. Tradycyjne materiały izolacyjne często nie dają takiej możliwości.

Zastosowanie ocieplenia z piany natryskowej PUR daje nam 100% pewność eliminacji mostków termicznych. Szczelne wypełnianie każdej przestrzeni i trwałe połączenie z podłożem, tworzy jednolitą, szczelną warstwę izolacyjną. Taki sposób izolacji gwarantuje brak luk i pustych przestrzeni, które mogłyby być przyczyną migracji temperatury pomiędzy domem a otoczeniem.

Utrzymanie szczelności izolacji w czasie

Ocieplenie poddasza jako element termomodernizacji domu, to zwykle skutek braku izolacji, ale równie często jej degradacją z upływem czasu. Wiele dotychczas stosowanych  materiałów izolacyjnych z czasem użytkowania domu zmienia swoją objętość, położenie, parametry techniczne. Materiał izolacyjny niszczą również kuny i gryzonie. Podczas termomodernizacji warto zadbać o to, aby zastosowany materiał utrzymał swoje właściwości w dalszym okresie użytkowania budynku. Taki komfort daje nam zastosowanie jako ocielenia piany natryskowej PUR. Piana PUR podczas aplikacji trwale łączy się z podłożem i nie zmienia swojego położenia. Parametry techniczne utrzymują deklarowane właściwości, a kuny i gryzonie nie domowią się i nie niszczą warstwy izolacji z poliuretanu.

Optymalna grubość warstwy ocieplenia na poddaszu

Termomodernizacja ma na celu poprawę warunków termicznych budynku. Decydując się na ocieplenie w ramach termomodernizacji, chcemy osiągnąć nowoczesne standardy domu energooszczędnego. Warto zatem kierować się do innowacyjnych technologii, które stworzono z myślą o nowoczesnym, energooszczędnym budownictwie. Do takich z pewnością należy izolacja pianą PUR, spełniająca najwyższe wymagania i standardy.

Dla przykładu, aby uzyskać wymagany obecnymi przepisami współczynnik przenikania ciepła dla dachów i stropodachów, U = 0,15 W/(m2K), przy zastosowaniu piany Crossin Attic Soft o lambdzie deklarowanej 0,037 W/(m·K) wystarczy grubość zaledwie 25 centymetrów.

Profesjonalne wykonanie izolacji

Termomodernizacja to duże przedsięwzięcie. Chcemy, aby przebiegało sprawnie i było skuteczne. Należy pamiętać, że nawet jeśli wybierzemy najwyższej klasy produkt i technologię, to niewłaściwie użyte nie spełnią swojego zadania. Warto zatem korzystać z wykonawców rekomendowanych przez producenta.

W przypadku Autoryzowanych Wykonawców Crossin, producent stale szkoli i monitoruje jakość ich pracy. Wykonawcy Crossin przetwarzają produkt w sposób gwarantujący uzyskanie parametrów  określonych w karcie technicznej. Ocieplenie poddasza pianą PUR wykonują zwykle w jeden dzień, co jest bardzo istotne mając na uwadze, że termomodernizacja prowadzona jest w domu, w którym zwykle mieszkamy i szybkie jej ukończenie jest jednym z priorytetów.

Pomoc i bezpłatne konsultacje z zakresu termomodernizacji

Autoryzowani wykonawcy Crossin wychodzą naprzeciw potrzebom związanym z dociepleniem i modernizacją poddaszy i wnętrz starych budynków. Jako eksperci pomagają w wyborze najlepszego rozwiązania i zapewniają profesjonalną i skuteczną aplikację.

W ramach ogólnopolskiej akcji termomomodernizacji, specjaliści Crossin przyjadą na miejsce i zasugerują możliwe do zastosowania technologie i metody ocieplenia.

Izolacja poddaszy, stropów i przegród wewnętrznych to codzienność w pracy Autoryzowanych Wykonawców Crossin.

Warto skorzystać z darmowej konsultacji i wyceny specjalistów.