Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, poprzez termomodernizację należy rozumieć przedsięwzięcie, realizowane w celu uzyskania mniejszego zapotrzebowania budynku na energię cieplną. Tak przedstawiona definicja jasno wskazuje, że termomodernizacja, to zarówno ocieplenie domu, jak i prace związane m.in. z wymianą drzwi i okien w budynku czy montażem energooszczędnego źródła ciepła.