Piana Crossin Attic Soft jest materiałem klasyfikowanym w klasie palności E tzw. samogasnącym. W najczęstszym połączeniu z płytą gipsowo-kartonową przegroda kwalifikuje się do grupy materiałów niezapalnych o podwyższonej klasie odporności na ogień B-s1, d0.

Praktyka pokazuje, że w przypadku pożaru szczelność izolacji i odcięcie tlenu często uchroniły dom od większych zniszczeń.