W Programie Czyste Powietrze Plus, można uzyskać do 50% środków przed rozpoczęciem prac na podstawie umowy z wykonawcą.