Poprzez termomodernizację należy rozumieć ogół przedsięwzięć, których realizacja skutkuje obniżeniem zapotrzebowania na energię w budynku. Termomodernizacja jest więc kategorią szerszą niż ocieplanie domu, ponieważ obejmuje m.in. wymianę drzwi i okien czy instalację energooszczędnych źródeł ciepła. Podstawowe cele przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, to m.in.:

  • ograniczenie ilości energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody,
  • eliminacja mostków cieplnych, przez które ciepło ulatnia się z budynku,
  • modernizacja lub zmiana źródła grzewczego.