W ramach programu Czyste Powietrze mogą zostać sfinansowane:

  • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.
  • zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. lub zakup i montaż kotłowni gazowej,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych,
  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych),
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.