Domov   |   Produkty   |   Crossin Hard 36

Crossin Hard 36

Crossin Hard 36 je stříkaná tuhá pěna s uzavřenými buňkami (PUR), která poskytuje vynikající tepelně izolační vlastnosti i při malých tloušťkách. Nízký součinitel prostupu tepla umožňuje snížit tloušťku izolačního materiálu až o polovinu ve srovnání s běžnými izolačními materiály. Způsob aplikace a dobrá přilnavost materiálu prakticky k jakémukoli podkladu umožňují použití tohoto typu izolace i na těžko přístupných místech.

Rychlý a přesný způsob aplikace

Rychlý a přesný způsob aplikace

Nízký součinitel prostupu tepla Lambda

Nízký součinitel prostupu tepla Lambda

Jednotná, vzduchotěsná izolační vrstva

Jednotná, vzduchotěsná izolační vrstva

Nízká savost pro zajištění stálých vlastností

Nízká savost pro zajištění stálých vlastností

Aplikace
ve stavebnictví

Izolace Crossin Hard 36 je určena k tepelné izolaci střešních, stropních a půdních ploch vně i uvnitř budovy. Tento typ pěny se používá v zemědělství i v průmyslu mimo jiné k izolaci. ve skladech a halách, jakož i v obytných a veřejných budovách. Pěnu Crossin Hard 36 lze použít při izolaci a renovaci stávajících budov a jako izolační materiál v novostavbách.

Klíčové
technické specifikace

Součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,026 W/(m-K)
Hustota jádra
≥ 34 kg/m³
Faktor difuzního odporu vodní páry
μ ≥ 60
Krátkodobá absorpce vody při částečném ponoření
Wp ≤ 0,10 kg/m²