Crossin Attic Soft

Crossin Attic Soft je stříkaná polyuretanová pěna s otevřenými buňkami (PUR) s vynikajícími izolačními a zvukově izolačními vlastnostmi. Měkká pěna Crossin Attic má všechny vlastnosti, které se očekávají od moderních izolačních materiálů. Klíčové technické parametry, jako je součinitel tepelné vodivosti λD = 0,037 W/(m-K) a nízká nasákavost Wp≤0,85 kg/m2, řadí tento výrobek mezi nejlepší dostupné na trhu.

Rychlý a přesný způsob aplikace

Rychlý a přesný způsob aplikace

Nízký součinitel prostupu tepla Lambda

Nízký součinitel prostupu tepla Lambda

Jednotná, vzduchotěsná izolační vrstva

Jednotná, vzduchotěsná izolační vrstva

Nízká savost pro zajištění stálých vlastností

Nízká savost pro zajištění stálých vlastností

Způsob aplikace pěny a vynikající přilnavost zaručují bezešvou izolační vrstvu. Tato vlastnost umožňuje i u velmi složitých konstrukcí účinně eliminovat tepelné mosty. Po aplikaci se materiál nepohybuje a zachovává těsnost izolace a deklarované parametry po celou dobu životnosti domu. Měkká polyuretanová pěna Crossin Attic má test, který potvrzuje, že na povrchu izolačního materiálu nevznikají houby ani plísně.

Aplikace
ve stavebnictví

Měkká pěna Crossin Attic je určena pro vnitřní tepelnou a zvukovou izolaci nástřikem. Používá se k účinné izolaci podkroví, různých typů střešních krytin, stropů i vnitřních stěn. Je ideální pro dřevěné, zděné, ocelové a rámové konstrukce. Používá se v obytných, průmyslových a veřejných budovách, hangárech a mediálních prostorách.

Klíčové
technické specifikace

Součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,037 W/(m-K)
Hustota jádra
≥ 7 kg/m³
Faktor difuzního odporu vodní páry
μ = 3
Krátkodobá absorpce vody při částečném ponoření
Wp ≤ 0,85 kg/m²