Start   |   Produkty   |   Crossin Hard 50

Crossin Hard 50

Crossin Hard 50 to aplikowana natryskowo zamkniętokomórkowa piana sztywna (PUR) o zwiększonej wytrzymałości wynikającej z wyższej gęstości. Piana poliuretanowa Crossin Hard 50 zapewnia doskonałe właściwości termoizolacyjne nawet przy niewielkich grubościach. Izolacja pianą zamkniętokomórkową Crossin Hard 50, poza jednym z najniższych współczynników przenikania ciepła (U), zapewnia również bardzo wysoką izolację przed wilgocią a nawet szczelność przed wiatrem.

Szybki i precyzyjny sposób aplikacji

Szybki i precyzyjny sposób aplikacji

Niski współczynnik przenikania ciepła Lambda

Niski współczynnik przenikania ciepła Lambda

Jednolita, szczelna warstwa izolacyjna

Jednolita, szczelna warstwa izolacyjna

Niska nasiąkliwość gwarantująca niezmienne właściwości

Niska nasiąkliwość gwarantująca niezmienne właściwości

Zastosowanie
w budownictwie

Izolacja Crossin Hard 50 przeznaczona jest do wykonywania termomodernizacji zewnętrznej, dużych powierzchni dachów płaskich oraz wielopołaciowych metodą natrysku. Jest szczególnie polecana przy izolowaniu dachów w budynkach przemysłowych, rolniczych, gospodarczych, jak również w budynkach mieszkalnych (zwłaszcza w budynkach jedno- i wielorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej).

Najważniejsze
parametry techniczne

Współczynnik przewodności cieplnej
λD = 0,026 W/(m·K)
Gęstość rdzenia
≥ 49 kg/m³
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
μ ≥ 70
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu
Wp ≤ 0,10 kg/m²