Start   |   Produkty   |   Crossin Hard 40

Crossin Hard 40

Crossin Floor 40 to aplikowana natryskowo zamkniętokomórkowa piana sztywna (PUR) o zwiększonej wytrzymałości i podwyższonej gęstości. Piana poliuretanową Crossin Hard 40 zapewnia doskonałe właściwości termoizolacyjne nawet przy niewielkich grubościach. W wyniku natryśnięcia zmieszanego systemu bezpośrednio na izolowaną powierzchnię, tworzy się warstwa zamkniętokomórkowej twardej piany poliuretanowej (PUR) o zwiększonej twardości i wytrzymałości, zwłaszcza na stałe obciążenia oraz wpływ wód gruntowych.

Szybki i precyzyjny sposób aplikacji

Szybki i precyzyjny sposób aplikacji

Niski współczynnik przenikania ciepła Lambda

Niski współczynnik przenikania ciepła Lambda

Jednolita, szczelna warstwa izolacyjna

Jednolita, szczelna warstwa izolacyjna

Niska nasiąkliwość gwarantująca niezmienne właściwości

Niska nasiąkliwość gwarantująca niezmienne właściwości

Zastosowanie
w budownictwie

Izolacja Crossin Hard 40 przeznaczona jest do wykonywania termomodernizacji cieplnej podłóg (również niepodpiwniczonych oraz osadzonych na gruncie), posadzek i fundamentów w różnych obiektach budowlanych. Szczególnie polecana jest przy izolowaniu powierzchni wymagających zwiększonej wytrzymałości na obciążenia zewnętrzne. Produkt jest z powodzeniem stosowany w budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza w budynkach jedno- i wielorodzinnych oraz w blokach mieszkalnych.

Najważniejsze
parametry techniczne

Współczynnik przewodności cieplnej
λD = 0,026 W/(m·K)
Gęstość rdzenia
≥ 38 kg/m³
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
μ ≥ 60
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu
Wp ≤ 0,10 kg/m²