Domov   |   Produkty   |   Crossin Hard 40

Crossin Hard 40

Crossin Floor 40 je stříkaná tuhá pěna s uzavřenými buňkami (PUR) se zvýšenou pevností a hustotou. Polyuretanová pěna Crossin Hard 40 poskytuje vynikající tepelně izolační vlastnosti i při malých tloušťkách. Nastříkáním namíchaného systému přímo na izolovaný povrch se vytvoří vrstva tvrdé polyuretanové pěny s uzavřenými buňkami (PUR) se zvýšenou tvrdostí a pevností, zejména proti trvalému zatížení a vlivům spodní vody.

Rychlý a přesný způsob aplikace

Rychlý a přesný způsob aplikace

Nízký součinitel prostupu tepla Lambda

Nízký součinitel prostupu tepla Lambda

Jednotná, vzduchotěsná izolační vrstva

Jednotná, vzduchotěsná izolační vrstva

Nízká savost pro zajištění stálých vlastností

Nízká savost pro zajištění stálých vlastností

Aplikace
ve stavebnictví

Izolace Crossin Hard 40 je určena k tepelnému zateplení podlah (včetně nepodsklepených a přízemních), podlah a základů v různých stavebních konstrukcích. Doporučuje se zejména pro izolační povrchy, které vyžadují zvýšenou odolnost vůči vnějšímu zatížení. Výrobek se úspěšně používá v bytové výstavbě, zejména v jedno- a vícerodinných domech a bytových domech.

Klíčové
technické specifikace

Součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,026 W/(m-K)
Hustota jádra
≥ 38 kg/m³
Faktor difuzního odporu vodní páry
μ ≥ 60
Krátkodobá absorpce vody při částečném ponoření
Wp ≤ 0,10 kg/m²