Izolacja to materiał, którego celem jest zabezpieczenie dwóch sąsiadujących układów lub powierzchni przed wzajemnym, niekorzystnym oddziaływaniem. Rozróżnia się następujące rodzaje izolacji:

 • Elektryczne (zapobiegające przepływowi ładunków elektrycznych)
 • Hydroizolacje (chroniące przed działaniem wody, wilgoci i pary wodnej)
 • Termoizolacje (chroniące przed niekorzystną wymianą ciepła z otoczeniem)
 • Wiatroizolacje (chroniące przed stratami ciepła)
 • Akustyczne (obniżające natężenie dźwięków oraz tłumiące niepożądane dźwięki)
 • Przeciwdrganiowe (ograniczają wpływ drgań na elementy budynku, maszyn)
 • Chemoodporne (zabezpieczają element przed agresją środowiska)

Cechy efektywnej izolacji

 • Stabilność parametrów
 • Szczelność
 • Brak mostków termicznych
  odpowiedzialnych za straty ciepła
 • Niski współczynnik przewodzenia ciepła
 • Optymalna grubość
 • Lekkość (brak obciążania konstrukcji)
 • Dobra przyczepność do różnych materiałów
 • Odporność na zmieniające się warunki pogodowe, zwłaszcza temperaturę i wilgotność
 • Odporność mechaniczna, chemiczna i biologiczna