Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych. lub lokali wydzielonych w takich budynkach. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku.