Pianka poliuretanowa chłonie wodę i wilgoć jak praktycznie każdy materiał izolacyjny.
Piana Crossin posiada jeden z najlepszych parametrów nasiąkliwości na rynku na poziomie Wp ≤ 0,85 kg/m2. Tak dobra wartość tego parametru w dużej części ogranicza ew. straty izolacyjności w przypadku dostania się wilgoci do warstwy ocieplenia.

Ważną cechą materiału jest również brak utraty pierwotnych właściwości po wyschnięciu.