Wartość początkowa lambdy mierzona tuż po natrysku jest niższa niż podawana w deklaracji właściwości. Jest to tak zwana lambda początkowa, wielkość tego parametru na poziomie od λ=0,033 W/(m.K) otrzymuje się tylko krótko po aplikacji i w żaden sposób nie może być brana pod uwagę przy wyborze materiału. Zmiana lambdy wynika z wnikania powietrza atmosferycznego w komórki piany, po ustaleniu równowagi gazowej wartość lambdy pozostaje niezmienna.

W deklaracji właściwości podawana jest wartość lambdy deklarowanej (starzeniowej), stabilizującej się po natrysku i uwzględniającej utrzymanie właściwości min. 25 lat. W przypadku piany Crossin wartość ta to λ= 0,037 W/(m.K).

Lambda deklarowana to jedyna wartość, którą należy brać pod uwagę próbując porównać piany poliuretanowe oferowane na rynku. Często producenci pian lub wykonawcy chcąc podnieść wartość swojego produktu, podają wartość lambdy początkowej. Takie działanie jest wprowadzaniem klienta w błąd. Chcą sprawdzić rzeczywisty parametr należy spytać o Deklarację Właściwości Użytkowych i sprawdzić wartość lambdy deklarowanej. Brak powyższego dokumentu lub wpisu lambdy deklarowanej może budzić wątpliwość co do prawidłowego wprowadzenia produktu do obrotu.