Jak wynika z definicji termomodernizacji, tego rodzaju przedsięwzięcia obejmują rozmaite działania. Do prac termomodernizacyjnych zaliczają się m.in.:

  • docieplenie ścian, stropów, fundamentów oraz pozostałych przegród w budynkach,
  • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej na spełniającą obowiązujące normy cieplne,
  • wymiana starego pieca tzw. kopciucha na ekologiczne źródło ciepła, np. kocioł gazowy, pelletowy lub pompę ciepła,
  • montaż instalacji fotowoltaicznej, która pozwala pozyskiwać darmowy prąd z energii słonecznej,
  • instalacje kolektorów słonecznych, służących do podgrzania ciepłej wody,
  • montaż rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Należy dodać, że termomodernizacja dotyczy działań prowadzonych w już istniejących i oddanych do użytku budynkach. Przedsięwzięć termomodernizacyjnych nie realizuje się w przypadku inwestycji pozostających w budowie.